Dybbølsbro
1560 København V

Din situation

Ingen valgt

Faciliteter på stationen

 • Sidde/ventefacilitet
 • Overdækket ventefacilitet
 • Ikke tilgængelig: Indendørs ventefacilitet
 • Ikke tilgængelig: Taxiholdeplads
 • Ikke tilgængelig: Kiosk/shopping på stationen
 • Ikke tilgængelig: Puslefacilitet
 • Ikke tilgængelig: Toilet
 • Ikke tilgængelig: Bagageopbevaring
 • Ikke tilgængelig: Hjertestarter
 • Elevator
 • Højtalerinformation
 • Niveaufri adgang til stationen
 • Trafiklys og fodgængerfelter mellem bus og station
 • Ikke tilgængelig: Navigation for synshandicappede
 • Ikke tilgængelig: Tilgængelighed i form af gangtunnel eller -bro (genvej)
 • Ikke tilgængelig: Niveaufri adgang til transportmidlet
 • Mulighed for skift mellem flere transportmidler til forskellige destinationer
 • Høj afgangsfrekvens
 • Ikke tilgængelig: Trafikinformation i realtid på skærme (oversigt over alle transportmidler)
 • Videoovervågning
 • Belysning
 • Skiltning til og fra transportmiddel
 • Skiltning til faciliteter
 • Ikke tilgængelig: Samlet oversigt over stationen (fx kort)
 • Cykelparkering
 • Oplyst cykelparkering
 • Bycykel til lån eller leje
 • Ikke tilgængelig: Overdækket cykelparkering
 • Ikke tilgængelig: Aflåst cykelparkering
 • Ikke tilgængelig: Langtidsparkeringsplads (betaling)
 • Ikke tilgængelig: Langtidsparkeringsplads (gratis)
 • Ikke tilgængelig: Korttidsparkering
 • Ikke tilgængelig: Delebil/samkørsels-parkering
 • Ikke tilgængelig: Handicapparkering
 • Ikke tilgængelig: Ladestander til elbil
Vælg situation