Om Ditoverblik.nu

Når du ankommer til en station med bil, cykel, barnevogn eller kørestol, er det altid rart at vide, hvilke faciliteter den pågældende station har og om der er god tilgængelighed for alle.

Derfor er DOT og et hold tilgængeligehedseksperter undersøgt, hvordan vi kan give dig og andre rejsende bedre information om, hvilke stationer og stoppesteder du med fordel kan bruge, hvis du sidder i kørestol eller skal have cyklen eller barnevognen med.

Et pilotprojekt med fokus på tilgængelighed

Ditoverblik.nu er et pilotprojekt, som involverer 50 stationer på Sjælland. På websitet kan du se, hvilke faciliter de forskellige stationer har både ift. parkering, barnevogne og puslepladser, kørestolsramper, elevatorer, belysning m.m. På den måde håber vi, at du og andre rejsende lettere kan planlægge rejsen og føle sig set i den offentlig trasport.

Har du tanker eller kommentarer til pilotprojektet ditoverblik.nu, er du meget velkommen til at ringe på telefon: 7015 7000.

Om DOT

DOT står for Din Offentlige Transport og er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig transport på Sjælland og Øerne. DOT gør det mere enkelt for dig som kunde, da vi med DOT har samlet kundeservice, trafikinformation, priser og billetter, kommunikation og markedsføring i ét. Så nu har du kun én indgang til den offentlige transport på hele Sjælland og Øerne, hvor du kan søge information, henvende dig eller købe billet til bus, tog og metro.

Mange af DOTs tiltag er synlige over for passagererne i det offentlige rum, mens andre aktiviteter udføres internt i trafikselskaberne og indirekte kommer passagererne til gode. Det sker fx i form af forbedret koordinering på tværs af selskaberne, som muliggør mere præcis og relevant trafikinformation.

Eksempler på aktiviteter i DOT

DOT gennemfører løbende aktiviteter som forbedrer forholdene for passagererne i den offentlige transport. Der fokuseres på såvel nye aktiviteter som løbende forbedringer af allerede eksisterende tiltag.

  • Etablering af hjemmesiden dinoffentligetransport.dk, som giver en fælles indgang til den offentlige transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, hvor passagererne kan finde informationer og svar, søge på transportmuligheder og meget andet.
  • Etablering af en DOT Facebookside som ligeledes udgør en fælles kontaktflade til den offentlige transport, hvor brugerne har mulighed for at stille spørgsmål til den samlede offentlige transport.
  • Udarbejdelse og vedligehold at et fælles trafikinformationskoncept, hvor DSB, Metro og Movia har aftalt fælles sprogbrug og visning af trafikinformation på skilte og skærme, som er nemt at forstå og hurtigt at afkode for passagererne.
  • Opsætning af skilte og skærme på trafikale knudepunkter som gør det nemmere for passagererne at skifte mellem bus, tog og metro.
  • Etablering af en tværorganisatorisk trafikinformationsplatform som systematiserer informationsdeling mellem selskabernes trafikinformationsafdelinger, og som muliggør information om tilknytningsforbindelser med andre transportformer.
  • Udvikling og vedligeholdelse af DOT apps til køb og fornyelse af billetter og periodekort.
  • Udarbejdelse af fælles rejseregler på tværs af transportformer.
  • Udarbejdelse at et visuelt udtryk for DOT som medvirker til at passagererne oplever en ensartet kommunikationsindsats uanset om der er tale om information om bus, tog eller metro.

Selskabsoplysninger

DOT er et interessentskab (I/S) som er oprettet af DSB, Metroselskabet og Movia i henhold til Lov om trafikselskaber, afsnit 7. Selskabet styres i henhold til vedtægterne.

Navn og adresse

DOT – Din Offentlige Transport I/S
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

CVR nummer: 38181793
EAN nummer: 5790002336966

Udarbejdet af AVA Freelance SEO